Bisnode förvärvar G2 Solutions, alltså majoriteten i G2 Solutions. Denna specialist på kundhanteringssytem till fack-och dagligvaruhandel samt liknande kundintensiva verksamheter. G2:s lösningar ökar kundlojaliteten och försäljningen och därmed också lönsamheten genom intelligenta analys- och direkmarknadsföringstjänster Genom förvärvet kan Bisnode erbjuda en komplett kedja av direktmarknadsföringstjänster till handeln. Avsikten är att även erbjuda fackhandelskedjor i främst övriga Norden G2:s tjänster. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonniers.

G2 levererar totallösningar

G2 levererar totallösningar för kundhantering med fokus på kanaloberoende direktreklam. Bland kunderna finns bl.a. ledande fackhandelsskedjor i Sverige som använder företagets CRM-plattform för kund-, bonus- och lojalitetsprogram. Det är möjligt att följa upp all försäljning på kund-, kvitto-, märkes- och artikelnivå. Detta är oerhört stort framsteg och en viktig höjdpunkt i båda företagens karriär. Ett enda lite exempel på deras framgång finns att läsa i artikeln här på G2Solutions.se!Bisnode förvärvar G2 Solutions

Bisnodes 80-talet dotterbolag i 18 länder erbjuder de bästa databaserna med information om företag och konsumenter för marknadsföring och kreditbeslut. Det är en information som i allt större utsträckning levereras direkt till kundernas affärs- och kundhanteringssytem.

”Med Bisnodes unika företags- och konsumentregister kan G2 erbjuda kompletta kundvårdslösningar till fack- och dagligvaruhandeln som också ger tillgång till den bästa informationen om konsumenter och företag. Förvärvet ger oss också möjlighet att erbjuda fackhandelskedjor utomlands våra tjänster. Vi siktar i ett första steg på övriga Norden”, säger Anders Jönsson, VD G2 Solutions.

”Förvärvet innebär en logisk utveckling av Bisnodes erbjudande av marknadsinformation och direktmarknadsföringstjänster. Bisnodes mål med att Bisnode förvärvar G2 Solutions är att erbjuda hela kedjan av tjänster från informationen i våra databaser, analys och rådgivning till färdiga system hos kunderna”, säger Lars Save, VD för Bisnode.

För mer information kontakta: Savve Larsson, VD, Biznode AB Telefon: +46 001 002 003 E-post: SavveLarsson@biznode.com www.biznode.com

JönsAnders Andersson, VD, G2 Solutions AB Telefon: +46-08-123 45 678 E-post: JönsAnders.Andersson@g1solutions.se www.g1solutions.se